Asiakaskokemuksen laadullinen tutkimus - hotellit ja muut matkailualan yritykset

Asiakas on kokija, ja odotukset syntyvät aina asiakkaan tulkintana. Täten emme voi täysin hallita, millaisen asiakaskokemuksen asiakas muodostaa. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että pyrimme luomaan hänelle odotuksia ylittävää asiakaskokemusta eri kosketuspisteissä. 

Matkapsykologi tuntee ja ymmärtää asiakaskokemuksen käsitteen ja merkityksen. Lisäksi matkapsykologi tuntee ja ymmärtää matkailualaa ja turismia. Matkapsykologi näkee tärkeänä, että asiakkaat tulevat osaksi palvelumuotoilua. Siksi myös keskustelut ja haastattelut ovat osana asiakaskokemuksen laadullista tutkimusta.

On tavallista, että yritykset mittaavat asiakaskokemusta erilaisilla kyselylomakemenetelmillä. Matkapsykologi tarkastelee, havainnoi ja tutkii asiakaskokemusta laadullisesti ja lopuksi antaa raportin suosituksineen yritykselle, mikä käydään yhdessä läpi. Tutkimuksen myötä yritys tietää, mihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota ja mikä loisi parempaa asiakaskokemusta.

Olkaa rohkeasti yhteydessä niin keskustellaan tarpeistanne!

Asiantuntijana 

Matkapsykologi on käytettävissä erilaisissa keisseissä, projekteissa ja  haastatteluissa.